top of page

一個考試 = 二張證書

幼兒音樂基礎測試

​預備班

對象:

4-6歲幼兒

開班日:

02/07/2022 (六)
03/07/2022 (日)

時間:

星期六 3:30pm - 4:15pm 或4:30pm - 5:15pm
星期日 11:45am - 12:30pm

原價:

$350/1堂, $1400/4堂, $5600/16堂

Donut Kids Club 會員優惠價:

報讀全部 16 堂 每堂 $295.00 總數 $4720.00
報讀 4 堂 每堂 $320.00 總數 $1280.00
                                               

授課:一星期一堂,每堂45分鐘

          **最後一堂可再預約時間一對一教授**

報讀全部 16 堂

普通報名16堂

報讀 4 堂

普通報名4堂
bottom of page